عدم دخالت نظاميان درسياست،شامل بسيجيان نمي‌شود

سردار همداني معتقد است اين تدبير و سياست كه نظاميان وارد عرصه‌هاي سياست نشوند شامل نظاميان مي‌شود، اما شامل بسيجيان نمي‌شود.فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران در حاشيه مراسم اختتاميه اردوهاي هجرت 3 در رابطه با تفاوت ميان بصيرت و بنيش سياسي و دخالت نظاميان در قدرت در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، گفت: اين تدبير و سياست امام شامل نظاميان مي‌شود ، اما شامل بسيجيان نمي‌شود. اگر ما فرض را بگذاريم براينكه براساس تدبير امام عزيز مملكتي كه 36 ميليون جمعيت دارد بايستي 20 ميليون آن بسيجي باشند و امروز مقام معظم رهبري مي‌فرمايند همه 70 ميليون جمعيت ايران بسيجي هستند. اگر ما بگوييم بسيجيان وارد عرصه سياسي نشوند ، پس چه كسي بايد وارد شود ما مگر به جز اين مردم كسي ديگري هم داريم.همداني تصريح كرد: اين برداشت غلط و اشتباهي است كه فكر مي‌كنند بسيجيان نبايد وارد شوند.وي درباره بسيجياني كه به عضويت نهادهاي نظامي در‌آمده اند نيز گفت:بسيجياني كه به‌عنوان عضويت نظامي درآمده‌اند حق ورود در فعاليت‌هاي سياسي ندارند و بينش و فهم سياسي را هم مردم بايد داشته باشند و اتفاقا نظاميان ما بيش همه بايد اين بينش را داشته باشند تا درست تشخيص دهند.وي در پاسخ به اين سوال كه بعضا نزديك شدن به مواضع برخي احزاب از سوي عده‌اي از سپاهان ديده شده و اين موضوع را چگونه تكفيك مي‌كنيد،متذكر شد: ممكن است يك يا دو نفر در هر جايي تخلف انجام دهند، اما در مجموع سياستگذاري سپاه و فرماندهي سپاه در اين است كه آن مرزي كه مشخص شده كه ما ورود در احزاب سياسي نداشته باشيم كاملاً رعايت مي‌شود و سازوكار آن نيز پيش‌بيني شده است.سردار همداني در عين حال خاطرنشان كرد: ما هيچ وقت پاسدارمان را منع نمي‌كنيم و در انتخابات و با جاهاي ديگر به او ديكته نمي‌كنيم كه فلان گرايش را داشته باشد. اين از اول انقلاب بوده از همان دوران اول سپاه بوده و زمان حيات امام همه همين بوده است و يك چهار چوب كلي است كه اعلام شده است.پايان‌پيام