کمیته مشترک ایران و آمریکا تشکیل شد

لري‌كينگ مجري معروف شبكه CNN صبح امروز در محل اقامت رييس‌جمهور در نيويورك حضور و با رييس‌جمهور مصاحبه كرد.به گزارش ايسنا، به نيويورك، رييس‌جمهور در اين مصاحبه در مورد سرنوشت مامور سابق FBI كه آمريكايي‌ها مدعي هستند، وي به ايران سفر كرده و در جزيره كيش ناپديد شده است، گفت:‌ قرار شده يك كميته مشترك اطلاعاتي بين ايران و آمريكا تشكيل شود تا در مورد اين موضوع تحقيق شود.وي ادامه داد: البته مناسب است كه FBI اطلاعات بيشتري در اختيار ايران قرار دهد كه هدف سفر اين شخص به ايران چه بود، با چه كساني قرار بوده ملاقات كند و از ايران به كجا مي‌خواسته برود، شايد با داشتن اين اطلاعات بيشتر بتوانيم در اين مورد كمك كنيم.