تكذيب مصاحبه‌اي كه سندش هم موجود است !

 
 روز گذشته متن صحبت‌هاي جعفري مديرعامل باشگاه مقاومت سپاسي درباره رقم قرارداد برخي از بازيكنان و مربيان روي خروجي ايسنا قرار گرفت كه اين صحبت‌ها با بازتاب فراواني همراه بود، اما 24 ساعت پس از انتشار اين صحبت‌ها جعفري بخشي از گفته‌هايش را در گفتگو با يكي از سايت‌ها تكذيب كرد.
به گزارش ايسنا ،اين در حاليست كه خبرنگاران محلي حاضر در نشست مطبوعاتي باشگاه مقاومت سپاسي صحت صحبت‌هاي منتشرشده در ايسنا را تاييد مي‌كنند. ضمن اينكه فايل صوتي مصاحبه جعفري با خبرنگاران شيرازي نيز موجود است.
البته جالب اينجاست كه چرا مديرعامل باشگاه مقاومت سپاسي يك روز پس از انتشار صحبتهايش دست به تكذيب حرفهاي جنجالي اش زده است!