بانك واتيكان متهم به پول شويي شد

يك مقام بانك مركزي ايتاليا گفت : برخي گزارش ها نشان مي دهد كه بانك واتيكان از سوي گروه هايي از بازرگانان ايتاليا متهم به پول شويي شده و تحقيقات در اين زمينه آغاز شده است.به گزارش تابناک سي ان ان در اين خصوص نوشت : اين بانك كه ” موسسه مالي ديني ” نام دارد احتمالا مشمول قانون پول شويي نيست.واتيكان در واكنش به اين خبر اعلام كرد : تمامي تبادلات مالي واتيكان و موسسات خيريه وابسته به واتيكان كاملا شفاف بوده و اين اتهامات از قداست واتيكان نخواهد كاست.بانك مركزي ايتاليا در حال بررسي چگونگي جابجايي مبلغ 29 ميليون دلار بدون انجام حسابرسي در واتيكان است.در سال 1982 واتيكان نقش اصلي در ورشكستگي ” امپروزيانو ” بزرگ ترين بانك خصوصي ايتاليا داشت و از آان زمان تاكنون مبادلات مالي واتيكان حساسيت برخي از حوزه هاي مالي را در پي داشته است.