احمدی نژاد پرسش مهر را اعلام کرد

رييس جمهور در پيام تبريك آغاز سال تحصيلي جديد خطاب به ميليونها دانش آموز ايراني گفت: بالاترين سرمايه ملت ايران هستيد؛ بياموزيد و حركت كنيد.به گزارش پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، محمود احمدي‌نژاد در اين پيام تلويزيوني دوران جواني را فصل تصميم ، انديشه ، آموختن و ساختن دانست و گفت: ديدن چهره هاي خندان و با نشاط دانش‌آموزان در روز اول مهر، انگيره براي حركت ، كار و ساختن را دو چندان مي كند.رييس‌جمهور افزود: كسب علم و دانش همواره يكي از پرشكوه ترين مجاهدت ها و حركت هاي ملي ايرانيان در طول تاريخ بوده است.احمدي‌نژاد با اشاره به بسيج همه امكانات كشور براي ايجاد فضاي مناسب تحصيلي گفت : امروز مجموعه دست اندركاران نظام تعليم و تربيت همه در يك مسير و با يك هم‌افزابي قابل تحسين در جهت ساختن نسل‌ها ، توليد علم و شكستن مرزهاي دانش و فتح قله‌هاي افتخار در حركت هستند.رييس شورايعالي انقلاب فرهنگي نقش و مسئوليت اجتماعي معلمان و استادان دانشگاه ها را در ساختن نسل هاي فردا بسيار مهم توصيف كرد و افزود: استمرار عزت و موجوديت يك ملت در گرو دل ، انديشه ، زبان و قلم معلمان است.احمدي‌نژاد در عين حال مهمترين كانون تعليم و تربيت را خانه و خانواده دانست و گفت : شرط تحقق همه آرزوها، مشاركت فعال ، جدي و هماهنگ خانواده ها با معلمان و نظام آموزشي كشور است.رييس جمهور تاكيد كرد: نيازمند يك وحدت نظر و ذهنيت مشترك درباه آينده ايران هستيم.احمدي نژاد در پايان اين پيام تلويزيوني همانند سنوات گذشته پرسش مهر را اينگونه مطرح كرد: تصويري كه از آينده ايران در ذهن شماست، چيست و دوست داريد ايران به كجا برسد؟