«پول غذا» جايگزين ژتون دانشجویی مي‌شود

رييس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با اعلام واگذاري غذاي دانشجويي به بخش خصوصي گفت: در صورت تصويب كارگروه ويژه، از امسال نرخ غذاي دانشجويي به صورت آزاد محاسبه و پول غذا جايگزين ژتون غذايي مي‌شود.دكتر مرتضي زرينه‌زاد در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينكه صندوق رفاه دانشجويي، طرح خصوصي سازي غذاي دانشجويي را به كميته فني كارگروه ويژه دولت ارائه كرد، گفت:‌ اين طرح مورد تصويب كميته فني كارگروه مزبور قرار گرفت كه بر اين اساس، صندوق رفاه موظف است تا سالانه قيمت غذا را محاسبه كند و ما به التفاوت آن‌ را در اختيار دانشجو قرار دهد وطي آن پول غذا جايگزين ژتون غذايي مي‌شود.وي افزود: طبق اين طرح، در هر ترم تحصيلي مبلغي براي تهيه غذا به حساب بانكي دانشجو واريز مي‌شود و به عبارتي ديگر ما به‌التفاوت يارانه قيمت غذاي يك ترم در حساب دانشجو واريز مي‌شود و دانشجو مختار است كه آيا از اين مبلغ براي تهيه غذا استفاده كند يا خير.رييس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم با بيان اينكه غذاي خوابگاه نيز بر اساس اين طرح قطع مي‌شود، گفت: پول غذاي شام نيز به حساب دانشجويان خوابگاهي واريز مي‌شود و دانشجو مي‌تواند غذاي خود را از بخش خصوصي تهيه كند. زرينه‌زاد در ادامه با بيان اينكه در اين طرح تمامي سلف سرويس‌ها و فضاهاي تغذيه دانشگاه در اختيار بخش خصوصي قرار مي‌گيرند، گفت: براين اساس يك رقابت بين طبخ كنندگان غذاي آزاد ايجاد مي‌شود و كيفيت غذاي دانشجويي افزايش مي‌يابد.وي با اشاره به اينكه در اين طرح هيچ سوبسيدي به طبخ كنندگان غذاي آزاد داده نمي‌شود، هدف نهايي واگذاري غذا به بخش خصوصي را در اختيار قرار دادن يارانه‌ به دانشجو عنوان و اظهاركرد:‌ با اين اقدام حق انتخاب دانشجو در تهيه غذا افزايش مي‌يابد.زرينه‌زاد درباره‌ مبلغ پرداختي غذا به دانشجو در اين طرح نيز گفت: هنوز رقم دقيق مبلغ غذاي دانشجو نهايي نشده است.