پاسخ رییس قضا به جوسازی رسانه های غربی

آيت‌الله صادق‌ آ‌ملي لاريجاني در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي توجه جدي به مباحث علوم انساني بر پايه نگرش‌هاي اسلامي ايراني را از سوي صاحب نظران کشور و جهان اسلام خواستار شد و گفت: متاسفانه بسياري از غربي‌ها قصدشان تحميل علوم انساني با پيش‌فرض‌هاي مورد قبول غرب به ديگر جوامع و کشورهاست.به گزارش ايسنا، رئيس قوه‌قضاييه گفت: برخلاف گفته عده‌اي، ما با علوم انساني نه مخالفيم و نه حمله سازمان‌يافته‌اي عليه علوم انساني داريم، و نه از گسترش علوم انساني بيمناکيم. آنچه ما مطرح مي‌کنيم اتفاقاً بحثي بسيار دقيق و موشکافانه است و در ميان فيلسوفان دقيق‌النظر غربي هم طرفداران بسياري دارد و آن اين است که علوم انساني همواره داراي پيش‌فرضهايي است که برخي متافيزيکي و برخي معياري يا normative اند. پرسش اساسي اين است علوم انساني که در غرب تحقيق مي‌شود و توسعه مي‌يابد و به کشورهاي ديگر صادر مي‌گردد، چه پيش‌فرضهايي دارد؟ و آيا صحيح است که کشوري اسلامي مثل ايران، منابع مالي اعم از منابع نفتي يا مالياتي را صرف ترويج نوعي از علوم انساني کند که با پيش‌فرضهاي الحادي يا مادي يا اطلاقي مخالف اسلام تدوين شده‌اند؟پرسش اول سياسي نيست، گرچه آثار بسيار مهم سياسي هم دارد. بحثي کاملاً فلسفي و نظري است و پرسش دوم، پرسشي عملي و استراتژيک است.لاريجاني افزود: ما با قاطعيت اعلام مي‌کنيم، غرب آگاهانه يا ناآگاهانه ، با صادر نمودن علوم انساني با پيش‌فرضهاي خاص خودش ارزشهاي جامعه ليبرالي را صادر مي‌کند و کساني که از اين علوم انساني موجود دفاع مي‌کنند، نه اين است که از نفس علوم انساني دفاع مي‌کنند که ما هم حامي جدي ترويج و توسعه آن هستيم بلکه از پيش‌فرضهاي انسان‌شناسانه و هستي‌شناسانه خاص آن دفاع مي‌کنند که کاملاً قابل ترديد و بلکه غيرقابل قبولند.رئيس قوه قضاييه تأکيد کرد: اين سخن و تحليل نسبت به علوم انساني که نياز به توضيح فراوان دارد سخن کاملاً دقيقي است و اينکه ديده مي‌شود در برخي رسانه‌هاي غربي و راديوها و سايت‌ها عليه عرايض اينجانب جهت‌گيريهاي تندي کرده‌اند نه از باب نقد عالمانه يک سخن است بلکه اولاً ناشي از اين است که بسيار فراتر از فهم رسانه‌اي آنان است، و ثانياً خوف آن دارند که اگر اين بحث مهم در جهان اسلام زنده شود و بارگيري عالمانه شود و پيش‌فرضهاي انسان‌شناسانه و هستي‌شناسانه آنان رو شود، علوم انساني غربي با چالش‌ جدي روبرو گردد. سالهاست که عينيت علوم انساني به معناي پوزيتويستي آن، زير سوال رفته است. چشمها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد.وي گفت: شنيده‌ام برخي از اساتيد فلسفه غربي از عرايض بنده اظهار نگراني کرده‌اند و برخي از نويسندگان راديوهاي غربي، اين سخنان را ناشي از فلسفه‌ اسلامي که اکنون زوال پيدا کرده است، دانسته‌اند! در پاسخ اين اتهامات مي‌گويم «عذرک جهلک» اتفاقاً با پيروي از منطق عقل سليم و در طلب حق، بنده و امثال بنده بهره وافي از وقت و عمرمان را در علوم انساني غربي گذاشته‌ايم، ولي انصافاً و در جهت عکس آنها چنين کرده‌اند؟! آيا تحقيقات فيلسوفان بزرگ مسلمان همچون ملاصدرا و اصوليان بزرگي همچون محقق اصفهاني از آراء راسل، سارتر و هايدگر و …. کمتر است؟ به نظر بنده قابل قياس نيست.به گزارش اداره کل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه، رئيس قوه قضاييه در ابتداي اين جلسه با تبريک فرا رسيدن نيمه شعبان ابراز اميدواري کرد: در عصر غيبت با توسل به ايمان قوي، منتظران قدوم مبارک حضرت ولي‌عصر (عج) به خوبي شرايط ظهور را فراهم سازند.در ادامه اين جلسه راجع به چگونگي استفاده از فضاي مجازي و فن‌آوري‌هاي نوين در خدمت‌رساني دستگاه قضايي بحث و بررسي شد.