كنكور جداگانه برای هنرستانی ها

وزیر آموزش و پرورش گفت: برای فارغ التحصیلان هنرستان ها، از سال آینده کنکور جداگانه برگزار خواهد شد.حاجی بابایی افزود: 52 رشته تخصصی هنرستان ها در دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایجاد شده است و مشکلی برای ادامه تحصیل دانش آموختگان هنرستان ها وجود ندارد. وی با اشاره برگزاری كنكور جداگانه برای هنرستانی ها افزود: از این به بعد فارغ التحصیلان هنرستان ها با داوطلبان رشته های ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی رقابت نمی کنند. وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه تجهیز هنرستان ها در دستور کار این وزارتخانه است ،گفت: هنرستان ها از ارکان آموزش و پرورش هستند و70 درصد اشتغال در صنعت نیز از فارغ التحصیلان هنرستان ها است.