فلوجه، جنایت فراموش شده آمریکا

سرویس بین الملل ـ یک پژوهش در انگلیس نشان می دهد که بمباران شیمیایی و اتمی فلوجه  واقع در شمال شرقی بغداد در سال 2004 اکنون عوارض خود را نشان داده است.
 به گزارش “تابناک”، دکتر “کریس باسبی ” پزشک دانشگاه اولستر در ایرلند شمالی که گزارش خود را در روزنامه ایندپندنت منتشر کرده ، می نویسد : مرگ و میر کودکان در فلوجه از سال 2004 به بیش از 4 برابر رسیده و کودکان متولد شده دچار بیماری های سرطان و لوسیمیا هستند. تولد کودکان ناقص الخلقه و حتی کودکانی با یک سر اضافه در میان نوزادان اکنون در بیمارستان های فلوجه عادی شده است. 
 
11 پژوهشگر بین المللی همکار “باسبی ” با حضور در 711 خانه شهروندان فلوجه ارقام وحشتناکی را بدست آورده اند: درصد مبتلایان کودکان فلوجه به لوسیمیا در سال 2010 نسبت به قبل از بمباران 2007 به بیش از 30 برابر رسیده است و این درحالی است که این نسبت در کودکان شهر هیروشیما ، 17 برابر پس از بمباران گزارش شده است.
 باسبی در این گزارش تاکید کرده : من براین باورم که آمریکایی ها نوعی سلاح شیمیایی و هسته ای ویژه ای را مورد استفاده قرار داده اند زیرا بیماری های ناشناخته و ناهنجاری های جنینی در میان کودکان و نوزادان فلوجه بسیار شیوع دارد.
 
المحیط نیز نوشت : در فلوجه کودکان بدون سر نیز متولد می شوند و مواردی کودکانی با چشم در وسط سر یا با دو سر نیز متولد شده اند ، بسیار زیاد است.