جاسوسي گوگل براي سازمان اطلاعاتي آمريكا

گوگل قراردادهايي محرمانه با دولت امريكا منعقد كرده تا خدمات جستجو و يافتن اطلاعات در فضاي سايبر را به اين دولت ارئه كند.به گزارش خبرگزاري فارس، جان‌ام‌سيمپسون رئيس گروه مدافعان حقوق مصرف‌كننده در ايالات متحده طي نامه‌اي خطاب به هنري واكسمن رئيس كميسيون تجارت و انرژي در كنگره و جو بارتون از اعضاي عالي‌رتبه اين كميسيون آورده است: بر اساس مطالب منتشر شده در روزنامه واشنگتن پست، به نظر مي رسد كه گوگل قراردادهايي محرمانه با دولت امريكا منعقد كرده تا خدمات جستجو و يافتن اطلاعات در فضاي سايبر را به اين دولت ارئه كند.علاوه بر اين، سوابق موجود در كاخ سفيد نشان مي دهد كه مقامات گوگل نشست هايي را با مقامات امنيت ملي آمريكا برگزار كرده اند كه دلايل آن افشاء نشده است. در نهايت به نظر مي رسد كه تلاش هاي به شدت مورد انتقاد گوگل براي جمع آوري اطلاعات از شبكه هاي بي‌سيم مورد استفاده شهروندان امريكا بر خلاف ادعاهاي آن غيرعمدي نبوده است.با در نظر گرفتن اين واقعيات، اين امر بيش از هر زمان ديگري براي كميته انرژي و تجارت الزام آور شده كه جلسه اي براي استماع تخلفات احتمالي گوگل در حوزه حريم شخصي و ارتباطات آن با سازمان هاي اطلاعاتي ايالات متحده برگزار كند. همانطور كه تاريخ بارها نشان داده است و تا آنجا كه به قانون اساسي آمريكا مربوط مي شود، اتحاد ميان جامعه اطلاعاتي امريكا و شركت هاي بزرگ كه اطلاعات شهروندان امريكايي را جمع اوري مي كنند مي تواند تركيبي سمي و كشنده به وجود آورد.همانطور كه مي دانيد گوگل اخيرا تصريح كرد كه حجم زيادي از اطلاعات خصوصي را در مورد شهروندان آمريكايي از طريق طرح جمع اوري ديتا براي سرويس نماي خياباني خود جمع اوري كرده است. اتومبيل هاي گوگل به مدت سه سال در خيابان هاي آمريكا گشت زده اند و به دنبال شبكه هاي رايانه اي باز بوده اند و اطلاعات اين شبكه ها را جمع اوري كرده اند.پابلو چاوز، رئيس سياست گذاري عمومي گوگل در نامه تاريخ 9 ژوئن خود به اين كميته اظهار داشته كه گوگل به اشتباه، كدي را در نرم افزار خود براي جمع آوري نمونه هاي ديتا از شبكه هاي خصوصي واي – فاي گنجانده است.اما بررسي حق امتياز ضميمه اين برنامه نرم افزاري گوگل نشان مي دهد كه اين برنامه جمع‌آوري ديتا تلاشي كاملاً عمدي براي كسب حداكثر اطلاعات ممكن از شبكه هاي بي سيم واي – فاي تجاري و موجود در مناطق مسكوني بوده است.اگر بخواهيم در مورد گوگل عادل باشيم، اين حق امتياز نشان نمي دهد كه گوگل اطلاعات (شبكه هاي) بي سيم را با هدف روشن و صريح جاسوسي از ارتباطات خصوصي جمع‌آوري كرده باشد. اما در عوض نيت اين طرح به طور مشخص موقعيت‌يابي شبكه هاي بي سيم است.با اين حال، آنچه كه اين حق امتياز نشان مي دهد آن است كه ادعاهاي اخير گوگل در مورد چگونگي طراحي برنامه نماي خياباني دقيق نيستند و اينكه اين شركت هميشه قصد داشته تا بسته هايي از ديتاي بي سيم را جمع اوري و ذخيره سازي كند كه حاوي اطلاعات به اصطلاح تبادل شده باشند.در اين حق امتياز به دفعات به بسته هاي ضبط شده و به دست آمده ارجاع داده شده است، در بند 0055 بيان شده كه اين سيستم تا زماني كه تجهيزات به كار گرفته شده “قادر به ضبط و رمزگشايي مناسب يك بسته (اطلاعاتي) باشند “، قادر به مكان يابي جغرافيايي است.اين موارد سوالات جدي را به ذهن متبادر مي سازد كه آيا گوگل درگير تلاشي غيرمسئولانه براي جمع آوري انبوه اطلاعات خصوصي است بدون آنكه به احتمال سوءاستفاده از آنها بينديشد و آيا اين شركت براي حفاظت از اطلاعاتي كه در برابر چشمان كنجكاو دولت امريكا جمع‌آوري كرده قابل اعتماد است.اين نگراني ها با توجه به رابطه نزديك ميان گوگل و تشكيلات امنيت ملي آمريكا به شدت افزايش مي يابد.وانشگتن پست افشا كرده كه “گوگل داراي يك مشتري فوق محرمانه از دولت آمريكاست. به نوشته اين روزنامه ” بخش Enterprise Solutions گوگل خدمات جستجو و محصولات مكان‌يابي مانند گوگل ارث و سرويس نقشه گوگل را در اختيار دولت فدرال و از جمله ارتش و جامعه اطلاعاتي آمريكا قرار مي دهد. گروه كوچكي از افراد بخش فروش و پشتيباني گوگل از مجوزهاي فوق محرمانه براي برقراري ارتباط با دولت برخوردارند.علاوه بر اين، بررسي سوابق مراجعه به كاخ سفيد نشان مي دهد كه آلن ديويدسون،‌ رئيس واحد سياست‌گذاري عمومي و امور دولتي گوگل از اواخر سال گذشته ميلادي حداقل سه نشست با مقامات شوراي امنيت ملي آمريكا برگزار كرده است. يكي از اين نشست ها با حضور رئيس عالي رتبه امور روسيه مايك مكفاول برگزار شده است و در ديگري دنيل شاپيرو مشاور امور خاورميانه حضور داشته است.در نهايت به شما يادآور مي شوم كه به طور گسترده گزارش شده كه گوگل در حال همكاري با آژانس امنيتي ملي امريكاست. اين همان نهاد دولتي است كه به طور غيرقانوني ارتباطات خصوصي ميليون ها آمريكايي را در دوره حكومت بوش شنود مي كرد.كاملاً مشخص است كه كميته شما بايد جلساتي را براي استماع چگونگي فعاليت هاي گوگل و روابط اين غول اينترنتي با آژانس هاي اطلاعاتي كه حريم شخصي همگان را تهديد مي كند، برگزار كند.