تولید بنزین معطر در ایران

دو مبتکر سبزواری، بنزین معطر به عطر میوه ها و گیاهان تولید کردند.علیرضا صانعی و  محمدرضا رشید” دومبتكر سبزواری این بنزین را  موسوم به بنز ترئیل قرمز،آبی و سبز تولید کردند.صانعی در این باره گفت: این ماده که از دو بخش ضایعات پالایشگاهی و ماده طبیعی تشکیل شده و فرآورده ای با خواص مشابه بنزین، بنزین سوپر و سوخت هواپیما است، پس از طی شدن مراحل سوخت در موتور، دود آن همراه عطر انواع میوه ها و گیاهان از اگزوز خودرو خارج می شود. وی تصریح كرد: تولید این بنزین تاثیر قابل توجهی در کاهش آلودگی محیط زیست دارد.صانعی گفت: این ماده كه با حمایت مالی وزارت نفت در مدت یك سال تولید شده، به تازگی در اداره کل ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی کشور ثبت شده است.این دو مبتکر سبزواری، پارسال نیز گاز ترئیل را با خواص مشابه گازوئیل تولید و در اداره کل ثبت اختراعات و مالکیت صنعتی کشور ثبت کردند.