انتقاد از عدم حضور وزیر رفاه در مجلس

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر رفاه و تامین اجتماعی از 15 بار دعوت نمایندگان تنها در پنج جلسه تحقیق و بررسی از وزارتخانه متبوعش شرکت کرد.سلیمان جعفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر درباره حضور وزیر رفاه در جلسات پرسش و پاسخ نمایندگان اظهار داشت: وزیر رفاه و تامین اجتماعی تنها پنج بار در جلسات کمیسیون اجتماعی مجلس حاضر شد و در این جلسات نیز چهار بار نمایندگان از پاسخهای وزیر قانع نشدند و فقط در یک مورد پاسخ وزیر قانع کننده بود.هنوز جلسات کمیته تحقیق و تفحص از وزارت رفاه تشکیل نشده استنماینده مردم ماکو و چالداران در مجلس شورای اسلامی درباره روند تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: هنوز جلساتی در سازمان تامین اجتماعی برگزار نشده و در تنها جلسه نمایندگان ویژه تحقیق و تفحص با مدیرعامل این  سازمان نمایندگان مربوط به تحقیق و تفحص به او معرفی شدند.وی اظهار داشت: سه کمیته برای تحقیق و تفحص مشخص شده است که یک کمیته بررسی نحوه مدیریت بر شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی شستا را برعهده دارد و کمیته ای دیگر مسئول تحقیق در سازمان تامین اجتماعی است. کار کمیته سوم نیز بررسی خدمات درمانی و بیمارستانی است.جعفرزاده تصریح کرد: روند تحقیق روال عادی خود را طی می کند و در صورتیکه هرگونه جابه جایی در این مدت در سازمان انجام شود اطلاعات به طور قانونی در اختیار وزیر رفاه است و وی باید به سوالات در مورد نقایص قانونی پاسخگو باشد.نمایندگان مجلس در جلسه ویژه اعتراض بازنشستگان را بررسی می کنندوی درباره نتایج پیگیریهای مجلس در زمینه اعتراضات بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نسبت به افزایش 6 درصدی حقوق گفت: نمایندگان پیگیر موضوع تصمیم گرفتند که بعد از تعطیلات هفته جاری جلسه ویژه ای در این زمینه برگزار کنند.رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: وزیر رفاه در این زمینه معتقد است که افزایش 6 درصدی اعلام شده برای بازنشستگان با احتساب مزایای جانبی در واقع همان افزایش 20 درصدی حقوق است.وی تاکید کرد: نمایندگان مجلس نیز با توجه به این موضوع از وزیر رفاه خواسته اند تا در وقت قانونی به مجلس بیاید و درباره این موضوع شفاف پاسخ داده و در مورد آثار آن توضیح دهد.