توسعه ایران هراسی در دستور کار غرب

عضو سابق كميسيون امنيت ملي گفت: تداوم جنجال‌ سازي در موضوع هسته‌اي و توسل به تحريم‌هاي يكجانبه در اروپا و آمريكا به رغم بي‌اثر بودن در اراده ايران، براي توسعه ايران هراسي در منطقه و فضاي جهاني است. رضا طلايي‌نيك عضو سابق كميسيون امنيت ملي در گفت‌وگو با فارس در خصوص تلاش اتحاديه اروپا براي وضع تحريم‌هاي يكجانبه عليه ايران، با بيان اينكه دو خط موازي فشار و مذاكره در دستور كار غرب است، گفت: تشديد فشارها براي تغيير شرايط و فضا، توأم با آمادگي براي مذاكره هسته‌اي با ايران در غرب دنبال مي‌شود.وي با اشاره به تشديد فشارها با صدور قطعنامه جديد شوراي امنيت، عمليات رواني و رسانه‌اي گسترده و نيز تحريم يكجانبه در ماه‌هاي اخير، يادآور شد: گروه 1+5 با درك عدم نتيجه‌گيري نهايي از تحريم‌ها و فشارهاي سياسي و رواني به دنبال راهكار مذاكره پس از تغيير فضاي گفت‌وگو است.عضو سابق كميسيون امنيت ملي ادامه داد: فشارها ابزار مذاكره هسته‌اي نهايي غرب با ايران است.طلايي‌نيك اقدام آمريكا و اروپا براي تحريم‌هاي جديد را در راستاي جبران كاستي‌ها و عدم تأثير قطعنامه اخير شوراي امنيت خواند و اظهار داشت: با مهيا نبودن امكان توافق با چين و روسيه، بخشي از پيشنهادات آمريكا و اروپا در قطعنامه 1929 گنجانده نشد و لذا براي جبران نقايص محتوايي قطعنامه شوراي امنيت، آمريكا و اروپا تحريم‌هاي يكجانبه مكمل را دنبال مي‌كنند.اين كارشناس روابط بين‌الملل فشار بر چرخه‌ مالي و بخش انرژي ايران را به عنوان اهرم اصلي غرب در تحريم‌ها دانست و يادآور شد: اكثر كشورهاي جهان متناسب با واقعيات اقتصادي و شرايط بازار انرژي از همراهي با اروپا و آمريكا در تحريم جديد ايران خودداري مي‌كنند.وي با اشاره به تشديد تحريم در بخش انرژي و مناسبات مالي ايران خاطرنشان كرد: اين موضوع عوارض جدي و گسترده‌اي براي بسياري از كشورها خواهد داشت و با عدم موافقت چين و روسيه و مهيا نبودن ساير كشورها، امكان تحريم عليه بخش انرژي و مناسبات مالي ايران در قطعنامه 1929 فراهم نشد.عضو سابق كميسيون امنيت ملي ادامه داد: ناكامي‌ غرب از 3 دهه تحريم عليه ايران و بويژه تحريم‌هاي جديد در 5 سال گذشته موجب زنجيره اقدامات جديد مانند تحريم‌هاي يكجانبه شده است.طلايي‌نيك ساختار اقتصاد ملي ايران و واقعيات منطقه‌اي و جهاني را مانع اثر بخشي تحريم‌ها در اراده جدي ايران خواند و خاطرنشان كرد: هدف اصلي از تحريم‌هاي جديد آمريكا و اروپا فضا سازي براي مذاكرات بعدي و حفظ فشارها عليه ايران در محيط بين‌المللي است.وي افزود: به رغم بي اثر بودن تحريم‌ها در هسته‌اي شدن ايران براي مصارف صلح آميز، بايد تدابير كار آمد با اتكا به تجارب موفق گذشته جهت خنثي سازي دنبال شود.عضو سابق كميسيون امنيت ملي مصوبه اخير مجلس براي مقابله به مثل فشارها عليه ايران و حمايت از توليد سوخت مراكز پژوهشي و درماني را نشانگر انسجام اركان نظام و بازتاب اراده‌ ملي ايران خواند.طلايي‌نيك با بيان اينكه در موضوع هسته‌اي آحاد ملت و اركان نظام مقاومت منطقي و يكپارچه‌اي عليه فشارهاي خارجي دارند، يادآور شد: آسيب‌پذيري كشورهاي تحريم كننده ايران به ويژه در بخش انرژي و فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري موجب انتقاد و واكنش بخش خصوصي غرب شده است.وي ادامه داد: امسال در مقايسه با سال گذشته چالش‌هاي خارجي كشور به دليل ناكامي فتنه‌ها و توطئه‌هاي سال گذشته بيشتر خواهد بود.اين كارشناس روابط بين‌الملل با بيان اينكه علاوه بر ايران تشديد فشارها عليه كشورهاي همسو در منطقه براي سال جاري قابل پيش‌بيني است، گفت: شكست جريان سازش با رژيم صهيونيستي، ناكامي‌هاي متوالي كاخ سفيد در تحولات خاورميانه و اوضاع افغانستان و عراق موجب تشديد پروژه ايران هراسي در سال جاري خواهد بود.طلايي‌نيك يادآور شد: بايد ظرفيت‌هاي ديپلماسي، علاوه بر هوشمندي فراملي در مردم و نهادهاي زيربط براي عبور از تشديد روند ايران هراسي در سال جاري تقويت شود.وي استفاده از همه ظرفيت‌هاي ممكن در رويكردهاي رسمي و غير رسمي دشمنان عليه ايران را در سال جاري در دستور كار نظام استكباري و صهيونيستي دانست و يادآور شد: تداوم جنجال‌ سازي در موضوع هسته‌اي و توسل به تحريم‌هاي يكجانبه در اروپا و آمريكا به رغم بي‌اثر بودن در اراده ايران، براي توسعه ايران هراسي در منطقه و فضاي جهاني است