ميدان منيريه بامداد امروز فرونشست

رئيس مركز كنترل ترافيك پليس راهور تهران اعلام كرد: ساعت يك بامداد امروز بر اثر عبور كاميون زباله شهرداري و فروافتادن در گودال ناشي از فرونشست زمين، اين كاميون با لوله گاز برخورد كرد كه موجب انفجار شد.سرهنگ سعيد اسماعيلي در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامي فارس گفت: در اين حادثه كه به علت نشت آب در محدوده ميدان منيريه روي داده است، به دليل سستي زمين و سنگيني كاميون، فرونشست روي داده است.وي اظهار داشت: پس از افتادن كاميون به داخل حفره با لوله گاز برخورد مي‌كند و موجب انفجار لوله گاز مي‌شود،‌ در اين حادثه به راننده و ديگر سرنشنينان آسيبي نمي‌رسد و خوشبختانه تلفات جاني نداشته‌ايم.سرهنگ اسماعيلي افزود: به همين دليل محدوديت ترافيكي از جنوب خيابان ولي عصر از خيابان مولوي اعمال شده است و رانندگان مي‌توانند از خيابان مولوي وارد خيابان كارگر شده و ادمه مسير دهند. شركت واحد نيز به زودي براي مسير حركت اتوبوس‌ها برنامه‌ريزي خواهد كرد.رئيس مركز كنترل ترافيك پليس راهور تهران گفت: اين محدوديت ترافيكي احتمالاً تا 72 ساعت ادامه خواهد داشت.