افزایش نرخ بيكاري در سال گذشته

نرخ بيكاري در زمستان گذشته(88) نسبت به پاييز همين سال 2.6 درصد افزايش يافت.معاون سرمايه انساني و توسعه اشتغال وزير كار و امور اجتماعي در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: بر اساس نتايج اعلام شده از سوي مركز آمار ايران، نرخ بيكاري سال گذشته(1388) براي كل كشور 11.9 درصد بود.پيش از اين نرخ بيكاري بهار سال گذشته 11.1 درصد و تابستان و پاييز گذشته 11.3 درصد اعلام شده بود.بر اين اساس نرخ بيكاري زمستان سال گذشته 13.9 درصد بوده است كه نسبت به فصل قبل از آن 2.6 درصد افزايش نشان مي‌دهد.مركز آمار ايران پيش از اين نرخ بيكاري در زمستان 1387 را 12.5 درصد و نرخ بيكاري كل همان سال را 10.4 درصد اعلام كرده بود.اين اعداد نشان مي‌دهد بيكاري سال گذشته نسبت به سال قبل آن 1.5 درصد افزايش يافته است.